Michał ŚWITALSKI

ZOBACZ. PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ WCZORAJ

Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints