Pamiętamy o kolegach poległych w misjach.

ZOBACZ. PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ WCZORAJ

Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints