Adam Duda

1

BEZPIECZEŃSTWO

2

ROZWÓJ

3

WETERAN

4

ZARZĄD FUNDACJI

Biogram

BIOGRAM

| urodził się 9 grudnia 1967 r. w Żarach, woj. Lubuskie. W roku 1986 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i równoległe studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które ukończył w 1990 r. uzyskując stopień podporucznika i tytuł magistra ekonomii.

✪ Służbę zawodową rozpoczął w 1990 r. na stanowisku szefa zaopatrzenia w 42 pułku zmechanizowanym w Żarach, a po przeformowaniu pułku w 11 Brygadę Zmechanizowaną pełnił służbę na kolejnych stanowiskach w logistyce tej brygady, aż do stanowiska szefa logistyki brygady.

✪ W 2001 r. po rozformowaniu brygady został wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Planowania Logistyki w Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, a następnie na stanowisko Szefa Wydziału G-4 sztabu dywizji. W grudniu 2006 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W styczniu 2007 został skierowany do służby w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

✪ Obowiązki Szefa Sztabu Dywizji pełnił do czerwca 2011 r. kiedy to został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA), po ukończeniu których został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

✪ W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim (1995) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim (2001), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W2004 r. uzyskał uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów. Ponadto ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, audytu i kontroli zarządczej.

✪ W latach 2015-2016 pełnił służbę na stanowisko Szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON. W lutym 2017r. odszedł ze służby do rezerwy na własną prośbę.

Kontakt

message

My Marker

ul. Stalowa 28, lok. 21
03-426 Warszawa, woj. mazowieckie

KRS: 0000680793
NIP: 5213784034
REGON: 367473062
Konto: Bank Polski PKO 41 1020 1013 0000 0202 0362 0267
Sygnatura: WA.XIII NS-REJ.KRS/26888/17/46/REGON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

[email protected]