Krzysztof Michalski

1

ROZWÓJ

Biogram

BIOGRAM

| Doktor Nauk Ekonomicznych, Master of Business Administration European University Montreux/Genewa Szwajcaria 2000 – 2001 – studia MBA, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu: 1997 – 2000 – studia doktoranckie; praca doktorska p.t. „Metody oceny efektywności rynkowej spółek handlowych”, Akademia Ekonomiczna Wrocław:1987 – 1992 – studia magisterskie, Wydział Organizacji i Zarządzania;

✪ Doświadczenie zawodowe: Własna firma. Doradztwo handlowe i produktowe;

✪ PGD Polska Sp. z o.o., Wrocław: 07.2014 – 02.2016, Prezes Zarządu; zarządzanie strategiczne i operacyjne spółką. Przychody ze sprzedaży 480 mln PLN, zatrudnienie 650 osób;

✪ Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa: 2008 – 2014
01.2009 – 04.2014 – Prezes Agencji, zarządzanie strategiczne Agencją, zarządzanie między innymi sprzedażą nieruchomości na obszarze całego kraju.
05.2008 – 01.2009 – Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych, organizacja i zarządzanie działalnością finansowo-ekonomiczną Agencji;

✪ Inda Czekolada sp. z o.o., Skoczów: 2000 – 2008 – Dyrektor Generalny
Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem produkcyjnym. Przychody ze sprzedaży 40 mln PLN, zatrudnienie 300 osób;

✪ S.C. Johanson sp. z o.o., Warszawa: 1994 – 2000 – Regionalny Kierownik Sprzedaży
Organizacja i zarządzanie sprzedażą firmy na Dolnym i Górnym Śląsku;

✪ Coca-Cola West Poland sp. z o.o.
Środa Śląska 1993 – 1994 – Manager marketingu i sprzedaży. Organizacja sprzedaży i marketingu na terenie odpowiedzialności;

✪ Doświadczenie nadzorcze:

✪ SUEZ Polska sp. z o.o., 05.2016 – do dzisiaj – Członek Rady Nadzorczej;

✪ EPCON sp. z o.o., Wrocław: 10.2011 – 11.2012 – Członek Rady Nadzorczej;

✪ PSE Wschód S.A., Radom: 2009 – 2011 – Członek Rady Nadzorczej;

✪ Przedsiębiorstwo Komunalne Therma sp. z o.o., Bielsko-Biała: 2007 – 2010 – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

✪ Eko Holding S.A., Wrocław: 2008 – 2009 – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Kontakt

message

My Marker

ul. Stalowa 28, lok. 21
03-426 Warszawa, woj. mazowieckie

KRS: 0000680793
NIP: 5213784034
REGON: 367473062
Konto: Bank Polski PKO 41 1020 1013 0000 0202 0362 0267
Sygnatura: WA.XIII NS-REJ.KRS/26888/17/46/REGON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

[email protected]