Marcin Buszko

1

BEZPIECZEŃSTWO

2

ROZWÓJ

Biogram

BIOGRAM

| Płk lek. wet. Marcin BUSZKO urodził się 5 listopada 1959 r. w Olsztynie. W 1983 r. ukończył Wydział Weterynarii Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie.

✪ W latach 1987 – 1988 ukończył szkolenie wojskowe w ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1989 r. w Wojskowym Okręgowym Ośrodku Weterynaryjnym w Grudziądzu jako kierownik laboratorium ukierunkowanego na badaniach w zakresie bezpieczeństwa żywności i wody.

✪ W latach 2000 – 2001 pełnił służbę w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie na stanowisku Starszego Inspektora.

✪ W roku 2001 został wyznaczony na stanowisko Szefa Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego w Zarządzie Wojskowej Służby Zdrowia SG WP, którą pełnił do roku 2006.

✪ W latach 2006 – 2011 realizował zadania związane z zabezpieczeniem medycznym misji poza granicami kraju jako Szef Zespołu Oficerów Służby Zdrowia Wielonarodowego Teatru Działań w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, a w latach 2011 – 2013 jako Szef Oddziału Wykorzystania Doświadczeń i Zabezpieczenia Operacji Poza Granicami Kraju w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia.

✪ W latach 2013 – 2014 pracował jako Główny Specjalista Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

✪ W 2014 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Oddziału Operacyjnego Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ.

✪ W 2017 skierowany do rezerwy kadrowej. W 5 lutego 2018 r. odszedł ze służby wojskowej na własną prośbę.

✪ W trakcie zawodowej służby wojskowej wielokrotnie uczestniczył w misjach poza granicami państwa:

✪ 1992 –1993 Naczelny Epidemiolog, Z-ca Szefa Służby Zdrowia Kwatery Głównej misji UNIFIL w Libanie;

✪ 1995-1996 Naczelny Epidemiolog, Z-ca Szefa Służby Zdrowia Kwatery Głównej misji UNIFIL w Libanie;

✪ 1998 -1999 Z-ca Szefa Służby Zdrowia Kwatery Głównej misji UNDOF w Syrii (Wzgórza Golan);

✪ 2008 – 2009 Szef Służby Zdrowia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie;

✪ Odbył szereg specjalistycznych szkoleń krajowych jak i zagranicznych min.:

✪ Joint Medical Planner Course, Environmental Protection Course, NATO Medical Intelligence Course w Szkole NATO w Oberammergau w Niemczech, Kurs Medycyny Wojskowej w Wojskowej Medycznej Szkole Izraelskich Sił Zbrojnych w Izraelu oraz Organizacja Ochrony Zdrowia Szczebla Strategicznego w Łodzi. Uczestniczy w pracach grup roboczych i paneli eksperckich Komitetu Medycznego NATO (COMEDS – Committee of the Chiefs Military Medical Services in NATO). Jest specjalistą II st. Epidemiologii i Higieny Wojskowej.

Kontakt

message

My Marker

ul. Stalowa 28, lok. 21
03-426 Warszawa, woj. mazowieckie

KRS: 0000680793
NIP: 5213784034
REGON: 367473062
Konto: Bank Polski PKO 41 1020 1013 0000 0202 0362 0267
Sygnatura: WA.XIII NS-REJ.KRS/26888/17/46/REGON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

[email protected]