Maciej Matysiak

1

BEZPIECZEŃSTWO

2

ROZWÓJ

Biogram

BIOGRAM

| Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu w 1988 r. na kierunku dowódczym.

✪ Magister pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

✪ Studia podyplomowe w zakresie wojskowej służby zagranicznej na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

✪ Uczestnik kursów i ćwiczeń międzynarodowych w Niemczech, Belgii oraz na terenie Polski.

✪ Od 1993 roku oficer kontrwywiadu wojskowego. W latach 2014-2016 Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

✪ Uczestnik misji poza granicami kraju: Chorwacja i Kosowo misja OBWE 1998 r., Bośnia i Hercegowina misja NATO SFOR 2002-2003 rok, Irak zmiana III i IV 2004-2005 rok.

✪ W trakcie służy wojskowej zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych RP w Polsce i poza terenem kraju. Aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej skierowanej przeciwko SZ RP.

Kontakt

message

My Marker

ul. Stalowa 28, lok. 21
03-426 Warszawa, woj. mazowieckie

KRS: 0000680793
NIP: 5213784034
REGON: 367473062
Konto: Bank Polski PKO 41 1020 1013 0000 0202 0362 0267
Sygnatura: WA.XIII NS-REJ.KRS/26888/17/46/REGON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

[email protected]