Mirosław Różański

1

BEZPIECZEŃSTWO

2

ROZWÓJ

3

WETERAN

4

ZARZĄD FUNDACJI

Biogram

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986), którą ukończył z wyróżnieniem. W 1989 ukończył Centrum Doskonalenia Oficerów tzw. „Akademię Polową” na kierunku dowódców batalionów. W latach 1992-1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W tej samej uczelni ukończył kurs taktyczno-operacyjny (1998). W 2000 został absolwentem Studium Polityki Obronnej broniąc pracę na temat „Profesjonalne siły zbrojne podstawowym czynnikiem bezpieczeństwa narodowego”. W 2011 uzyskał stopień doktora w zakresie zarządzania podmiotami publicznymi.

✪ Służbę wojskową po ukończeniu studiów rozpoczął w 42 pułku zmechanizowanym na stanowisku dowódcy plutonu w Żarach. W 1987 został dowódcą kompanii szkolnej przygotowującej kadry dowódcze Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 1989 został dowódcą kompanii zmechanizowanej, z którą wziął udział w ćwiczeniu „Przyjaźń 1989” po raz pierwszy obserwowanym przez wysłanników NATO. W 1990 został szefem sztabu batalionu szkolnego, którego był współorganizatorem. Następnie został wyznaczony na dowódcę 2 batalionu zmechanizowanego w 42 pułku zmechanizowanym. W okresie dowodzenia batalionem został poddany kontroli gotowości bojowej przez SG WP, a zdolność bojową batalion potwierdził przed Inspekcją Sił Zbrojnych. Po powrocie z AON został wyznaczony na stanowisko starszego oficera operacyjnego w sztabie 42 pułku zmechanizowanego. W 1994 został skierowany na praktykę do Oddziału Szkolenia Bojowego Śląskiego Okręgu Wojskowego. Po zakończeniu praktyki skierowano go na stanowisko szefa szkolenia do 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 1996 został przesunięty na stanowisko szefa sztabu w tej samej brygadzie. W 1999 został wyznaczony na stanowisko dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (WBZ) w Międzyrzeczu. W 2003 rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu w dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Po otrzymaniu nominacji generalskiej w 2005 roku ponownie objął obowiązki dowódcy 17 WBZ.

✪ Dowodząc brygadą był inicjatorem wielu zmian systemowych w zakresie pełnienia służb i systemu szkolenia. Był pomysłodawcą i realizatorem nowego modelu szkolenia strzelców wyborowych w wojskach lądowych. Wdrażał do sił zbrojnych KTO Rosomak, formował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany, który wziął udział w pierwszej i drugiej zmianie PKW w Afganistanie.
W 2007 jako dowódca Brygadowej Grupy Bojowej wraz z żołnierzami 17 WBZ uczestniczył w VIII zmianie PKW w Iraku. Stacjonująca w bazie Delta w Al-Kut BGB wspólnie z irackimi siłami bezpieczeństwa i jednostkami koalicyjnymi przeprowadziła kilka operacji przeciwko rebeliantom, akcje pomocy humanitarnej i medycznej w prowincji Wasit. W 2008 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SG WP.

✪ W sierpniu 2009 wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i mianowany do stopnia generała dywizji. W 2010 sformowana na bazie 17 WBZ i jednostek Dywizji Grupa Bojowa UE była pierwszym oddziałem bojowym zadeklarowanym przez Polskę do sił Unii Europejskiej. W latach 2010-2011 Czarna Dywizja przygotowała i skierowała do Afganistanu kolejno VIII i IX zmianę PKW. blisko 3000 żołnierzy pełniło służbę w ramach ISAF.

✪ W latach 2012-2013 kieruje Departamentem Strategii i Planowania Obronnego MON, uczestniczy w pracach międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pełni funkcję pełnomocnika MON ds. reformy systemu zarządzania , kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Kierowany Departament wydaje zatwierdzoną przez Radę Ministrów Strategię Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego. Kieruje pracami Zespołu przygotowującego Ustawę zmieniającą Ustawę o urzędzie MON, przyjęte przez Parlament i podpisaną przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta RP 22 lipca 2013 roku. Dowodzi Grupą Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, stwarzając warunki do powstania DG RSZ od stycznia 2014 roku.

✪ Od lutego 2014 Radca Koordynator sekretarza Stanu w MON. W lipcu zostaje Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił zbrojnych, podlega mu blisko 86 tysięcy żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych.

✪ W 2016 przeprowadza część praktyczną największego po 1989 roku ćwiczenia ANAKONDA, w którym bierze udział ponad 30 tysięcy żołnierzy z 25 krajów. Przygotowuje zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie oraz pobytu Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Brzegach.

✪ W trakcie służy wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie ,Gwiazdą Iraku, Medalem Honorowym Międzynarodowej Dywizji Centrum Południe. Podczas misji w Iraku został odznaczony przez prezydenta Salwadoru Medalem Zasługi. W okresie dowodzenia brygadą trzykrotnie w 2006, 2007 i 2008 jednostka została wyróżniona Znakiem honorowym Sił Zbrojnych. W 2008 Prezydent Rzeczypospolitej w uznaniu zasług wręczył Flagę Narodową. Laureat nagrody Buzdygan 2008.

Służba wojskowa:
✪ 1986-1987 – dowódca plutonu w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
✪ 1987-1989 – dowódca kompanii szkolnej przygotowującej na potrzeby Śląskiego Okręgu Wojskowego dowódców drużyn i działonowych operatorów bojowych wozów piechoty w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
✪ 1989-1990 – dowódca kompanii zmechanizowanej w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
✪ 1990-1991 – szef sztabu batalionu szkolnego w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
✪ 1991-1992 – dowódca 2 Batalionu Zmechanizowanego w 42 Pułku Zmechanizowanym w Żarach
✪ 1993-1994 – starszy oficer operacyjny w sztabie 42 Pułku Zmechanizowanego w Żarach
✪ 1994-1995 – praktyka w Oddziale Szkolenia Bojowego Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu
✪ 1995-1996 – szef szkolenia w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu
✪ 1996-1999 – szef sztabu w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu
✪ 1999-2003 – dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu
✪ 2003-2005 – szef sztabu w dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
✪ 2005-2008 – dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu
✪ 2007 – dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w ramach VIII zmiany PKW Irak
✪ 2008-2009 – zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 w Sztabie Generalnym w Warszawie
✪ 2009-2011 – dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
✪ 2012-2013 – Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON
✪ od 12 sierpnia 2013 – Dowódca Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie
✪ 2014 – Radca Koordynator Sekretarza Stanu w MON
✪ 2015-2017-Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Kontakt

message

My Marker

ul. Stalowa 28, lok. 21
03-426 Warszawa, woj. mazowieckie

KRS: 0000680793
NIP: 5213784034
REGON: 367473062
Konto: Bank Polski PKO 41 1020 1013 0000 0202 0362 0267
Sygnatura: WA.XIII NS-REJ.KRS/26888/17/46/REGON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

[email protected]