Przemysław Wójtowicz

1

WETERAN

Biogram

Urodził się 26 marca 1976 roku w Krakowie. Od 1996 roku związany zawodowo z wojskiem.

Od sierpnia 2017 roku przebywa na emeryturze wojskowej. Obecnie zajmuje się rehabilitacją rannych żołnierzy przez sport (głównie nurkowanie) oraz szkoleniem strzeleckim. Zawodową służbę wojskową pełnił na stanowiskach:
dowódcy drużyny, pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy plutonu, starszego szyfranta, podoficera sztabowego S-2, podoficera sztabowego S-3, dowódcy sekcji snajperów , pomocnika dowódcy do spraw rannych i poszkodowanych w misjach. W 2012 roku został koordynatorem szkolenia snajperów w Wojskach Lądowych i starszym instruktorem.

Pomagał stworzyć pierwszą w Polsce szkołę snajperów. Ukończył kanadyjski kurs dowódców sekcji snajperskich SDCC 09, Podoficerską Szkołę Wojsk Lądowych w Poznaniu, liczne kursy z zakresu ratownictwa, szczególnie udzielania pierwszej pomocy na polu walki typu TCCC. Był ciężko ranny podczas akcji bojowej w Afganistanie. Wyróżniony Wpisem do Księgi Honorowej WP za męstwo i odwagę. Wielokrotnie odznaczony, w tym
przez Prezydenta RP. Był goście w Kongresie USA w Waszyngtonie. Instruktor strzelectwa, płetwonurek wszystkich specjalności, instruktor strzelectwa długodystansowego, mechanik broni strzeleckiej, ratownik wodny, sternik, operator BSP.

Członek wielu fundacji i stowarzyszeń, takich jak:
• Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju: marzec 2012–luty 2015, członek zarządu, koordynator do spraw sportu i rehabilitacji;
• Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych „Podwodnik”: grudzień 2015–do dziś, sekretarz zarządu, koordynator ds. weteranów i żołnierzy rannych w misjach;
• Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju „Stratpoints”: od września 2017–do dziś, ekspert, szef zespołu ds. weteranów i rodzin poległych.

Prowadził wykłady na temat rehabilitacji rannych żołnierzy, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii, Rumunii, Norwegii, Jordanii. Był konsultantem w produkcjach filmowych o tematyce wojskowej, publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych, na przykład w „Defence Global”. Jest projektantem odzieży militarnej i outdoorowej. Konsultant filmowy i telewizyjny. Wystąpił w filmie „Przerwana Misja”, oraz
programach National Geografic „Najcięższe zadania”, TVN „Co Ty wiesz o broni”. Był bohaterem odcinka serii „Misja Weteran” telewizji Polsat. Organizował wiele przedsięwzięć rehabilitacyjnych dla weteranów, rannych żołnierzy i rodzin poległych, między innymi rajdy górskie w kraju i za granicą, kursy nurkowania, ratownictwa, motorowodne i jachtowe, wyprawy rannych weteranów do Arktyki, rajdy rowerowe, w tym Soldier Ride wspólnie z Armią Stanów Zjednoczonych, wizyty rannych weteranóww Stanach Zjednoczonych, turnusy rehabilitacyjne dla weteranów i rodzin poległych. Organizował również zawody oraz kursy strzeleckie. Szkoleni przez niego snajperzy to dziś elita tej służby w polskich siłach zbrojnych.

Współautor książki „Snajper Wchodzi Pierwszy” – Wydawnictwo Znak

Kontakt

message

My Marker

ul. Stalowa 28, lok. 21
03-426 Warszawa, woj. mazowieckie

KRS: 0000680793
NIP: 5213784034
REGON: 367473062
Konto: Bank Polski PKO 41 1020 1013 0000 0202 0362 0267
Sygnatura: WA.XIII NS-REJ.KRS/26888/17/46/REGON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

[email protected]