Ocena rozwiązań rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony dotyczących zmian systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Powrót

ZOBACZ. PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ WCZORAJ

Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints