Stratpoints

Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju

BUDOWANIE KOMPETENCJI WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Od kompetencji, wiedzy, umiejętności, doświadczenia i wyposażenia wojskowych medyków - ratowników, a przede wszystkim ratowników medycznych zależy czy wśród rannych ograniczona zostanie liczba przypadków określanych, jako przypadki zgonów możliwych do uniknięcia.

Read more

CYWILNA KONTROLA NAD ARMIĄ, A OCHRONA ARMII PRZED POLITYKAMI

„Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli."

Read more

Wojna w Ukrainie – konsekwencja dla systemu ochrony zdrowia i zabezpieczenia zdrowotnego.

Medycyna wojskowa w czasie pokoju jest w dużej mierze pomijanym, a często nawet ignorowanym czynnikiem wpływającym na skuteczność bojową wojska. Jej rola uwidacznia się z całą siłą w czasie rzeczywistym na polu walki.

Read more

Kontakt

message

My Marker

ul. Stalowa 28, lok. 21
03-426 Warszawa, woj. mazowieckie

KRS: 0000680793
NIP: 5213784034
REGON: 367473062
Konto: Bank Polski PKO 41 1020 1013 0000 0202 0362 0267
Sygnatura: WA.XIII NS-REJ.KRS/26888/17/46/REGON

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

[email protected]